Politica de cancelació

Condicions de Reserva

Per poder confirmar la reserva és necessari ingressar un dipòsit del 10% del total de la estada prèvia a la nostra compte bancària. Una vegada rebut el dipòsit, CAESMAR S.A. donarà validesa a la reserva enviant al client un correu electrònic confirmant aquest import. La reserva no serà efectiva fins a la confirmació per part del Càmping. Si en el termini de 10 dies no es rep el dipòsit, es considerarà nul la reserva.

ACAMPADES:

 • Es permet l’entrada d’animals domèstics sempre que no siguin considerats de raça perillosa i previ pagament de tarifa vigent.
 • A l’arribada al càmping, s’abonarà el total de l’estada, descomptant el dipòsit efectuat en concepte de reserva.
 • Horari d’entrada: Des de les 12: 00h i durant la nit.
 • Horari de sortida: abans de les 12:00 hores del dia de sortida pactat.
 • Amb la reserva es garanteix una parcel·la sense determinar el seu nombre, encara que es poden suggerir les preferències de localització i es farà el possible per complaure al client.
 • Caesmar S.A. es reserva el dret a canviar la zona d’acampada sense previ avís.

MÒDULS:

 • NO S’ADMETEN ANIMALS.
 • A l’arribada al càmping, s’abonarà el total de l’estada, descomptant el dipòsit efectuat en concepte de reserva.
 • Horari d’entrada: A partir de les 16: 00h fins a les 21: 00h.
 • Horari de sortida: abans de les 12:00 hores del dia de sortida pactat.
 • Amb la reserva es garanteix un mòdul sense determinar el seu nombre, encara que es poden suggerir les preferències de localització i es farà el possible per complaure al client. Caesmar S.A. es reserva el dret a canviar el tipus de mòdul sense previ avís.
 • El preu és per al nombre de persones indicades com a capacitat màxima en cada mòdul i per a un sol vehicle. El pàrquing de vehicle extra es pagarà segons tarifa de temporada, així com les visites que poguessin tenir.
 • El client deixarà una fiança de 150 Euros (en efectiu o targeta), pel possible deteriorament, trencament o neteja exhaustiva que s’hagués de realitzar en el mòdul. Aquesta fiança es retornarà el dia de sortida, un cop s’hagi revisat l’estat del mòdul i l’inventari del mateix

Política de cancel·lació

En cas de voler cancel·lar una reserva, el càmping es regirà segons l’Article 26 del DECRET 159/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, D’ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC I D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (DOGC DE 5 DE DESEMBRE).

Article 26. Cancel·lació de la reserva

1. La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que s’efectuï abans dels deu dies anteriors a la data d’arribada, llevat pacte en contra.

2. La cancel·lació efectuada per la persona usuària dins els deu dies anteriors a la data d’arribada, dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:
a) Avisa de la cancel·lació entre 9 i 5 dies abans del dia d’entrada de la seva reserva: es retorna el 50% de la reserva.
b) Avisa de la cancel·lació entre 4 i 1 dia (es) abans del dia d’entrada de la seva reserva: no es retorna l’import destinat a reserva.

* Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada

Presentació

La reserva que no arribi el dia previst es considerarà cancel·lada i per tant no es retornarà el seu dipòsit de reserva. Un retard en l’arribada del client només es tindrà en compte si prèviament ha estat comunicat amb 24 hores d’antelació. En el cas de no comunicar-se, el client haurà d’abonar l’import dels dies que la parcel·la / mòdul s’hagi mantingut desocupada.